Att göra rätt….

Jag började skriva på denna blogg ganska nyligen och då har långt mer än 1000 personer läst det föregående blogginlägget! Otroligt när läsarna dessutom finns att hitta i ett tiotal länder. Aktiviteten på sociala medier har triggats igång med som vanligt alla typer och nivåer på inlägg. Om de här inläggen skulle man kunna skriva massor, men det känns ganska oviktigt att gå i polemik med dessa skribenter just nu, det får vara. Jag har fått läsa mycket positivt men också om min höga ålder, min bristande intellektuella kapacitet, min destruktiva gärning och många andra intressanta saker. Mycket kan man lämna därhän men det som allvarligt bekymrar är den ständigt ökande populismen, enkla lösningar på komplicerade problem, inom galoppsporten. Kanske ett tidens tecken men likafullt oroande.

Föregående blogg handlade mycket om ifrågasättande av svensk galoppsports nuvarande organisation. Är en kraftigt centraliserad sådan det optimala för galoppsporten? Tärningen är kastad och vi får väl se om någon sätter frågan på agendan. Förutom organisation handlade bloggen även om den nya Skånebanan. När man sitter ”isolerad” under pandemin har man ibland ingen direkt ”feeling” vart vinden blåser. Vågar jag tro att Svensk Galopp nu tar frågan på största möjliga allvar. Eftersom banfrågan kommer att vara en central del i galoppsportens framtid handlar bloggen denna gång mycket om banan. Jag vet att jag denna gång har ett opolitiskt budskap som jag ber alla beslutsfattare att noga överväga.

Om jag försöker sammanfatta hur jag uppfattar nuläget, så kommer här lite blandade kommentarer. I brist på information från hästens mun så kan det inte undvikas att det ibland blir, förhoppningsvis, kvalificerade antaganden.

 • Från olika håll, ganska många dessutom, kan man höra om planer på nedrustning av de klassiska-, Listed- och de andra profillöpningarna till förmån för mellan och låghandicaper. Vad är det som händer? Har all klokhet och långsiktighet lämnats hemma? När man dessutom enl. uppgift funderar på att sänka prispengarna i maidenlöpningar och införa startbegränsningar för tvååringar så undrar man hur sporten styrs och av vem. Det är väl bra att många har intressanta prispengar att tävla om, men om vi börjar nedrusta för de unga och de bästa så kommer hela sporten att falla ihop som ett korthus. Som jag skrivit om tidigare så handlar ”utjämningsivrarnas” argument inte om genomtänkta strategier utan helt enkelt om att man själva vill ha mer pengar. Samtidigt läser jag att SG, som ett av sina prioriterade projekt, kommer att satsa på hästägarna och inte minst nya hästägare. Ska bli intressant att följa hur detta ska gå ihop.
 • Med en ny VD och en styrelse som ger intryck av att ha väldigt olika uppfattning i centrala frågor känns det som att vad som helst kan hända framöver. Från rådslagsmötet fick vi veta att vår ekonomiska situation är väldigt ansträngd och att alla pengar som ska rulla in i framtiden inte når förväntade nivåer . Samtidigt presenterades planer om hur mycket som ska göras och vilken positiv framtid vi har. Ökad affärsmässighet, rekrytering av unga och nya, fler aktiva m.m. Stora och ambitiösa planerna. Positivt att man vill mycket, MEN tyvärr tror jag bara det är fromma förhoppningar. Så länge Skånebanan är olöst och pandemin består tror jag att rimlig överlevnad är det mest positiva att hoppas på. Dessutom är jag ganska säker på att vi varken har resurser, ledarskap, bärande strategier för att närma oss några stordåd. Jag vet inte om det är en del av framtidssatsningen men den omformade Tävlingskommittén ser ut att kunna bli ett forum för vilka ”tossigheter” som helst. Kan vi överleva på ett någorlunda sätt och fixa Skånebanan, oavsett vem som tar ansvaret för den, får vi vara mer än nöjda och glada. En skånsk galoppbana får bli stordådet och det är absolut något att vara stolt över.
 • Man undrar hur informationsstrategin för galoppsporten ser ut. Plötsligt dyker det på GGS hemsida upp all den SG info som presenterades på det senaste s.k. rådslagsmötet. På SG’s egen hemsida finns inget och inte heller på SFK eller SGS hemsidorna.
 • Alldeles för många har fortfarande inte förstått att utan en skånsk galoppbana så kommer hela den skandinaviska galoppsporten att förtvina till en ny nivå. Den kommer väl finnas kvar i Stockholm, men då på någon rudimentär nivå. En god vän och mångårig galoppidealist i Norge förutsåg nyligen att norsk galoppsport knappast finns kvar om tio år. Så pessimistisk var han. Om Skåne är borta så kommer Klampenborg och Dansk galoppsport få synnerliga problem.
 • Uppfödare. Ingen Skånebana och ev. nedgradering av de bättre löpningarna. Öka beredskapen för att sälja era bästa avelsston utomlands. Marknaden kommer att dö som en fallande sten… Inser ni uppfödare att loppet kanske håller på att gå och bara skambud kommer att finnas kvar. Produktion av hästar utan efterfrågan blir resultatet. Efterfrågan kommer möjligen öka på Doncaster när det är dags för de långsammaste 1000 punds hästarna. Om populisterna tar makten så kommer skambud för en fin åring att bli en toppnotering…
 • Hästägare. Alla, men inte minst ni som verkligen investerar i galoppsporten. Om inte ni agerar så kan framtiden kollapsa. Ni kan ju sluta köpa nytt, men ni är ju inte i galoppsporten av ekonomiska skäl. Skulle ekonomin spela en huvudroll skulle ni nog sysslat med helt andra saker. Sporten behöver support av alla ägare, inte minst från Danmark och Norge. Risken är uppenbar att köplusten inför höstens åringsköp kommer att bli ”isande” låg. Danmark och Norge har presenterat sina storlöpningsproppar och nu väntar vi på Sverige!!! Att något är på gång anar vi eftersom storloppspropositionerna inte finns ute som brukligt ihop med Danmark och Norge.
 • Tränare. Är övertygad om att alla tränare i Skandinavien nu kommer att ställa sig upp som en person bakom Skånetränarna och kräva handling. De som tror att det blir ”bättre” för mig om Skåne försvinner förslår jag räcker upp en hand. I alla sammanhang som ni blir intervjuade så passa på att supporta Skånebanan.
 • SGS och GGS måste nu lossa tunghäftan ordentligt. SG kan väl intervjua företrädare på hemsidan där dessa, förhoppningsvis, ger sitt fullständiga och förutsättningslösa stöd till en ny Skåne bana. Om någon, mot förmodan inte vill göra det, så har vi alla rätt till den informationen också. I ett par sammanhang har, i vissa fall senaste tiden, stödet för en Skånebana varit entydigt och förutsättningslöst. Tack för det.
 • Efter sällskapen, eller före, kan väl motsvarande intervjuomgång göras med alla styrelsens medlemmar. Inför årsmötet i vår är det absolut obligatoriskt att alla eventuella kandidater till en ny styrelse är glasklara var de står i denna fråga.
 • Jockeyklubben måste agera och visa kraft. Jockeyklubben står för galoppkultur och traditioner. Nu kommer examensprovet.
 • Transparens från SG. Förstår att allt inte ständigt kan gå ut som information. Men det kan bli mycket bättre. Vad är så många rädda för? Det har alltid förekommit hysch hysch, nu förefaller det värre än någonsin .TALA UT OCH STÅ FÖR ER UPPFATTNING OCH BRYT TYSTNADSKULTUREN. Vi är mitt uppe i en besvärlig tid och man vet inte vad de mest inflytelserika galopp personerna, innerst inne, har för uppfattning i helt centrala frågor . Dags att det som sägs på telefonlinjerna kommer ut till allmän kännedom. Att det finns personer som inte vill ha en bana i Skåne är ganska uppenbart och inget att skämmas för. Var och en får absolut ha sin egen uppfattning. Men är man förtroendevald är man skyldig att öppet redovisa sin ståndpunkt. Att jag uppmanar alla intressenter inom galoppsporten att agera tror jag är mycket viktigt. Framförallt för att det förhoppningsvis ger styrelse och fullmäktige den uppbackning som dom behöver för att fatta stora och komplicerade beslut.

NU FÖLJER ETT AVSNITT SOM JAG TROR ÄR DET MEST HANDGRIPLIGA BUDSKAPET HITTILLS PÅ BLOGGEN – DET ÄR DESSUTOM HELT OPOLITISKT OCH BORDE VARA HELT OKONTROVERSIELLT

Läser man allt SG material som ligger ute på GGS hemsida hittar man en hel del intressant. Inte minst fick vi nu svart på vitt att Turnberrys banförslag är skrotat. Landskapsarkitekterna i Lund har gjort ett nytt förslag. Har mailat till projektgruppen och frågat om man kan få titta på detsamma men inte fått något svar. Tror inte jag får det. Jag vet att Landskapsarkitekterna inte vet något överhuvudtaget om galoppbanor. Nu har man uppenbarligen gjort ett eget förslag, antar att det är på uppdrag av projektgruppen. Som vanligt känns det som om det hela är hemligt och inte får komma ut i en bredare krets.

Två orosmoment och en fråga

Utan vettig mark ingen vettig galoppbana. En annan slutsats, efter att ha läst på GGS hemsida. är att köpet av den privata marken, Håkanssons, inte längre är aktuellt (?). I infon till fullmäktige kan vi läsa att markbehovet för bana och träningsanläggning har minskats ner väsentligt, med 40 ha till 70 ha. Utan att ha någon insyn så känns det som om Baraprojektets ambitionsnivå väsentligt graderats ner. Oavsett om Du har en liten eller stor budget är fundamentet för en bana för framtiden att man har tillgång till ett ändamålsenlig stycke mark. Håller man på att hamna i en situation där marktillgången inte ger förutsättningar för en professionell galoppanläggning. Då har vi ett bestående problem redan innan vi börjat!!!

Miljöfrågorna och saneringen på Baraområdet är uppenbarligen en stor fråga. Är rädslan från vissa ett sätt att sätta käppar i hjulet eller finns det berättigad anledning till oro? Om man efter sanering inte ens kan bygga en galoppbana? Ska området inte användas överhuvudtaget. Området är ju inte avstängt och det odlas spannmål precis intill. Vad är hysteri, vad är berättigad oro, vad är omskrivningar för att inte köpa? Det är inte BT Kemi som använt marken. Kan det vara så att en galoppbana är perfekt för att det inte bör byggas permanentbostäder just här. Svedala Kommun säljer marken, vilket ansvar och garantier för framtiden tar dom? Det känns som striden i den inre kretsen fortsätter och vi som finns vid sidan undrar om det handlar om sanering av ett markområde eller om det, i grunden, egentligen handlar om en helt annan fråga. Ska vi ha en bana eller ej. Ett intryck är också att det gått ren prestige i frågan. KONSENSUS BEHÖVS SNARAST

DEN NÖDVÄNDIGA FRÅGAN. Flera personer, inte minst SGS och GGS medlemmar, har under ganska lång tid uttryckt sig ungefär så här. VI STÖTTAR ABSOLUT EN NY SKÅNEBANA MEN ÄR INTE SÄKRA PÅ ATT DEN SKA LIGGA I BARA. Jag vill inte göra dagens situation mer tillkrånglad än vad den de facto är, MEN frågan måste ställas. Vilka alternativ finns och hur kan tidsplanen då se ut? Jag var med i denna process för ett antal år sedan och vid den tidpunkten var det enhällighet kring att Bara var huvudspåret. Deponin var absolut känd vid denna tidpunkt. Den var ingen stor fråga då och uppenbarligen finns oenighet hur stor frågan är idag. Har projektgruppen några alternativ.

HUR BYGGA EN NY BANA MED BEGRÄNSADE RESURSER

Vi antar att vi nu har ett markområde av relevant storlek och att vi nu kan starta planeringsarbetet. Oavsett vem som är huvudman, var, när eller budget är detta det enda långsiktigt kloka sättet att prioritera. Strategin bygger på att det som i framtiden är svårast, eller kanske omöjligt, att förändra måste bli helt rätt från början. Det som kan komma senare kan initialt nedprioriteras. Kopplat till dessa bedömningar måste ju även vägas vikten av vissa delprojekt kontra andra. Att anlägga en perfekt bankropp är viktigare än en asfalterad parkering om ditt mål är att bedriva kapplöpningar. Svårigheten att förändra kopplat till nödvändigheten att bedriva kärnverksamheten styr i vilken ordning delarna i projektet prioriteras. Tillvägagångssättet är det samma oavsett om man har 50 eller 500 miljoner eller ännu mer.

 1. SÄTT HÄSTEN I CENTRUM Prioritera banorna först och mest, gräsbana och dirttrack. Använd dom bästa rådgivarna som finns. När banorna väl ligger där dom ligger kommer dom, nästan med garanti, inte att förändras någonsin. Denna del av projektet måste göras rätt och komplett från början. Dom som säger att vi kan bygga om senare är nog helt införstådda med att det aldrig kommer bli av. Utgår ifrån att både gräs- och dirttrackbana ska byggas. Man kan leva med bara gräs men inte med bara dirttrack. I många år var jag verksam på Jägersro. Mitt jobb var alltid att promota Jägersro och aldrig offentligt kommentera vilken brist det var att vi inte hade en gräsbana eller både och. Jag kan utveckla detta till en omfattande skrivning men det får vara just nu. Gräsbana kombinerat med all-weather underlaget Tapeta vore annars sannolikt det helt optimala. Tapeta har ju nästan erövrat världen och är väldigt uppskattat på Newcastle, Wolverhampton, Woodbine och snart på Soutwell. Även om det kanske ”går emot” mitt grundkoncept att ”göra allt rätt från början” är det möjligt att Tapeta, givet utnyttjandegraden, blir alldeles för dyrt. Gräs är däremot ett absolut måste. Utan gräs är banans roll fortfarande en andraplans bana. En gräsbana måste vara ca 2000 m. En sväng för 1600 m och max två svängar vid 2400 m. I Turnberry förslaget var 2400 m med en hel sväng och två halva svängar (raksträcka emellan). Vissa tror att gräset i USA ligger innanför dirttrack banan för att det är optimalt. Sanningen är att nästan alla dirttrack banor redan var byggda när man i USA kom på att man även bör ha gräsbana. Det fanns då bara en plats att bygga på, invändigt. Dessutom har dirttrack racing i USA en helt annan roll. I Europa är ju dirttrack racing en marginell företeelse. Det är ju ingen tillfällighet att Nordamerikas bästa gräsbana är den på Woodbine där gräsbanan ligger utanför dirttrackbanan. I detta sammanhang kan vi konstatera att Bro Parks banor har en bra layout. Likaså har Göteborg där man dock hade önskat en sista sväng med större radie och bredare bankropp. För de som följer internationell galoppsport är det ganska anmärkningsvärt hur andelen turfracing i USA och i Canada har ökat senaste åren. Från 5-6% av totala antalet lopp för några år sedan till över 20%. Fler startande, bättre spel och gladare hästar. På Woodbine har man en suverän gräsbana men byggde nyligen om travbanan (flyttad till Mohawk) till sin andra gräsbana för att kunna rida de flesta löpningarna på gräsbana under huvudsäsong. Skulle gissa att Woodbine tävlar 4 dagar per vecka från vår till senhöst. EN FULLVUXEN GRÄSBANA ÄR FUNDAMENTET FÖR ATT EN SKÅNEBANA BLIR EN SPORTSLIG FRAMGÅNG. Anlita de bästa och gör rätt. Vi kommer då ha gräs som primärbana på alla skandinaviska banor! Bara Tapeta som tävlingsunderlag är naturligtvis väldigt mycket bättre än bara dirttrack. Kostar nog också betydligt mycket mer än kombon gräs och dirttrack och då faller nog detta alternativet. Att bara satsa på Tapeta skulle göra Bara till en lite udda fågel, plötsligt har vi tre underlag i Skandinavien.

2. Vågrum med vettiga utrymme för jockeys och funktionärer. Välplanerad och bra uppstallning för hästar. Ledvolt. Kommunikation. TV övervakning. De funktioner som behövs för att hästar, funktionärer och aktiva ska kunna leverera. Skapar förutsättningar för ett högklassigt genomförande av tävlingar.

Börjar pengarna ta slut. Lugn, nu är i alla fall fundamentet på plats. Topp klass banor och förutsättningar för ett professionellt genomförande av tävlingar. Jag skulle vara så drastisk, att har Du fixat 1 och 2 på ett optimalt sätt, är framgången säkrad oavsett om det gapar tomt på kistbotten. Glada hästar, glada aktiva och säkert glada ägare. Spelet kommer blomstra.

3. Landscaping. Parkeringar, gräsmattor, planteringar. Hela områdets attraktivitet ger starka och omedelbara effekter. En i sammanhanget ganska låg kostnad som är otroligt viktig. Åk in på en golfanläggning och jämför med infarten till en svensk galoppbana.

4. Publika byggnader. Är avhängigt av budget. Är pengarna slut så kan man göra massor med tillfälliga lösningar.

5. Träningsanläggning. Om man gör det hela rätt bör detta inte vara ett lönsamhetsproblem, möjligen ett finansieringsproblem. Stallar och träningsbanor måste finansieras med avgifter så att man når kostnadstäckning. Detta bör även så klart gälla för Bro Park. Göteborg borde gynnas då dom inte har denna ryggsäcken att bära på. Så länge övriga banor subventionerar sina tränare borde Göteborg kompenseras. Travsporten håller på att befria sig för miljoner i kostnader för träning och stallar. Vi måste gå samma väg.

DEN OMEDELBARA TANKEN, NÄR BUDGETEN ÄR BEGRÄNSAD, ÄR ATT MAN MÅSTE SPARA PÅ ALLT FÖR ATT FÅ RÅD MED LITE AV ALLT. MINDRE, ENKLARE OCH BILLIGT. DETTA ÄR ETT FELAKTIGT ANGREPPSSÄTT NÄR MAN SKA BYGGA EN GALOPPBANA

MIN SLUTSATS I FÖRRA BLOGGEN ATT SFK MÅSTE SÄTTA IGÅNG PÅ EGEN HAND OM DET SKA BLI NÅGON BANA MÅ VARA RÄTT ELLER FEL. EFTER ATT HA LÄST INFORMATIONEN FRÅN STYRELSEN TILL FULLMÄKTIGE ÄR JAG INTE HELT ÖVERTYGAD OM ATT JAG HADE FEL. GÅR SG ”ALL IN” SÅ ÄR DET JU BRA. LÖSES DET PÅ ANNAT SÄTT ÄR DET BRA. OAVSETT VEM SOM KOMMER BLI HUVUDMAN FÖR DEN NYA BANAN SÅ HOPPAS JAG ATT MAN GÖR RÄTT OCH I RÄTT ORDNING. FRAMTIDENS GALOPPMÄNNISKOR KOMMER DÅ SÄNDA EN TACKSAMHETENS TANKE TILL ALLA GALOPPLEDARE SOM VAR KLOKA, FÖRUTSEENDE OCH LÅNGSIKTIGA PÅ 2020-TALET. INTE MINST HÄSTARNA!

Visst ses vi på Bara Galopp

BG

PS

Här kommer lite tankar som jag överlämnar till någon annan att ta hand om. Klokt eller oklokt. Kan någon tanke hitta rätt så väl bekomme.

Lönslätts Gård är föremål för ett arvskifte vad jag förstår. Delar av marken var viktig i de ursprungliga planerna för banan. Om de stora markägarna i området, Skabersjö m.fl., köper den stora andelen av jordbruksmarken kan galoppsporten köpa byggnader och den markandel som behövs för sin verksamhet. I befintliga byggnader kan nog samtliga tränare på Jägersro inhysas. Det finns kontor, ev. lägenheter samt mycket annat. Praktisk och förmodligen en ekonomisk lösning. Genomförbarhet okänt.

PEAB har ett stort åtagande med PGA golfbanan. Galoppsporten är sannolikt ganska usla på att driva företag liksom många andra ideella föreningar. En ny galoppbana kanske kan drivas av PGA. Alla funktioner utom för propositioner, tävlingsarrarrangemang och prispengar står entreprenören för. Drift, underhåll, catering, event, marknadsföring osv. Med ett sådant avtal kanske PEAB kan ha intresse att investera i banan, köpklausul för SG/SFK i framtiden. Bara Golf and Racecourse. De ni!

Sätt nu inte kaffet i vrångstrupen. Det bör åtminstone mentalt planeras så att en hinderbana(or) kan anläggas på Skånebanan. Hindersporten kanske kan få en renässans i framtiden, vem vet. I England och Irland har man nog passerat slätlöpningar i popularitet. Av de tio största spellöpningarna i UK är nio över hinder. Epsom Derbyt på tionde plats! Svenskt djurskydd, nja….. Det kostar inget men vem vet vad framtiden har i sitt sköte

DS