Hoppet står till Jan Ohlsson

När jag åt frukost härom dagen fick jag en märklig känsla av overklighet. Jag har funnits i galoppsporten hela livet och träffat massor av duktiga, engagerade och trevliga människor. De flesta har brunnit för sporten och satsat massor av tid, pengar och engagemang. När frågan om en ny bana i Skåne kom på agendan trodde i alla fall jag, och många med mig, att problemet blir inte Sveriges galoppmänniskor. Problemen bör bli av helt annan natur. Nu känns det precis tvärtom. De personer, som jag trodde, var in i själ och hjärta hängivna sporten lyser till stor del med sin frånvaro. Ingen står på barrikaderna! Det känns ibland som om, det som inte fick hända, kommer att hända. Fick veta att ett fullmäktigemöte står för dörren som ska besluta (?) om inköp/inte inköp av Bara marken. För mig känns det som om mötet i själva verket kommer att besluta om något mycket mer allvarligt än så – Skånsk galoppsports framtid. Och det allra värsta är väl att resultatet kan bli ett NEJ. Och kanske ännu värre är att många efteråt kommer att känna sig ganska så nöjda!

GALOPPSPORTENS LEDARE MÅSTE FÖLJA SINA BESLUTADE STRATEGIER

Om man studerar de, i och för sig ganska få, dokument eller styrelseuttalande som finns avseende Bara projektet hittar man bl.a.

  • På hemsidan finns SG´s strategiska plan 2019-2023. Under rubriken Nyckelaktivitet 3 – Affärsmässighet hittar vi ”BYGGA EN NY ANLÄGGNING I SKÅNE” . Detta dokument är utarbetat av en grupp bestående av bl.a. representanter från galoppsällskapen. Den är även antagen av fullmäktige. Vi måste anta att den plan gäller så länge man inte antagit någon ny plan. DET KÄNNS TILLFREDSSTÄLLANDE ATT ALLA GALOPPSÄLLSKAPEN STÄLLT SIG BAKOM. Formuleringen är väldigt kort och precis varför det inte kan finnas något tvivel på vad fullmäktige godkänt.
  • 22 december finns information på SG hemsidan. En info från arbetsgruppen avslutas så här ”Svensk Galopps styrelse har som hög prioritering att finna lösningar så att galoppsporten fortsättningsvis har tre (3) permanenta banor i Sverige för kommande generationer”. Skrivningen är glasklar och att styrelsen står enhälligt bakom finns det ju ingen anledning att betvivla. Om så inte vore fallet borde, tagit i beaktande ärendets vikt, det lett till någon form av rättelse. Något sådant finns inte SÅ MAN MÅSTE ANTA ATT UTFÄSTELSEN ÄR ENHÄLLIG. Noterbart är att utfästelsen inte specifikt anger Bara marken.
  • I styrelsens julhälsning kommenteras arbetet med Bara projektet. Det finns inget som indikerar några förändringar i inriktning.
  • Jag är säker att jag läst ytterligare någon information men eftersom jag inte just nu kan dokumentera detsamma så får det avvakta.

Sammanfattningsvis så har fullmäktige och styrelse varit entydiga att vi ska ha tre banor permanenta banor i Sverige.

JAN OHLSSON BLIR NYCKELPERSONEN I BARA BESLUTET?

Utan att tillhöra någon inre galoppkrets har det blivit uppenbart att Jan Ohlsson ”är den som bestämmer” inom svensk galoppsport. Mina vänner i syd, nord, öst och väst är oense om mycket men om detta är man väldigt ense. Ordförande Lillius må vara just ordförande, men Jan Ohlsson är HSB. Han är säkert helt bekväm med att se övriga styrelsemedlemmar som rena rundningsmärken. Jag ifrågasätter inte att han är smart och erfaren, men man blir onekligen orolig ibland. Han är inte den förste välgöraren som kommit in ”von oben” med ambitioner ”att ställa saker och ting till rätta”. Inte alla har visat sig vara frälsare…Vissa tycker säkert fortfarande att han är vad galoppen behöver och han lär nog få ett stort stöd i fullmäktige även vid nästa val till styrelse. Det som oroar allra mest är att Jan Ohlsson vid ett antal tillfällen har varit väldigt öppen med ”hade vi bara haft två banor hade vi kunnat höja prispengarna ordentligt”. Detta är ju klart som korvspad, hade vi halverat våra tävlingsdagar hade vi också kunnat omdisponera en massa pengar. VAR FINNS DÅ JAN OHLSSON I BARA PROJEKTET/SKÅNE GALOPPEN? Följer han SG´s officiella och antagna strategi eller? Jag utgår från att han följer tagna beslut och använder sin kraft till konstruktiva och snabba lösningar. Är hans uttalande om två banor ett sätt att få kravställarna att inse faktum om verkligheten , eller är det hans uppfattning att ett nytt vägval är ett måste? Skulle han ha uppfattningen att vi bara ska ha två banor kommer han nog inte frivilligt att lämna operationssalen förrän operationen, två banor i Sverige, genomförts. Att patienten, galoppsporten, inte överlever bekymrar honom kanske mindre. Göteborg galopp har under en tid hamnat i en egen guldfil inom sporten. Inte överraskande då en fullmäktigemajoritet är ett bra redskap. Efter operationen kommer göteborgsgaloppens företrädare få ett plötsligt uppvaknande när dom, om dom inte redan visste det, får veta att en alltid är billigare än två….. Skånsk galoppsport utgör kanske 40% av galoppsporten i Sverige. Jag vädjar oförbehållsamt till Jan Ohlsson att tänka framtid och inte falla för kortsiktiga framgångar.

En fråga verkar ha gått Jan Ohlssons öga förbi. Varför inte nagelfara Bro Park lite närmre. Driftsresultat, framtidsutsikter och långsiktig potential. Kanske är det som Pehr G Gyllenhammar och Volvos bilfabrik i USA för många år sedan. Det var rätt beslut att bygga fabriken men även rätt beslut att inte öppna den. Kanske är det så att Malmö/Köpenhamn/Göteborg/Oslo är det naturliga galopplandet och Bro Park är helt felplacerad. Publik, sport och evenemang har inte lyft och anläggningen måste genomgå en massiv förändring. Bättre agera nu än att låta goda pengar gå till spillo. Långsiktigt är Skåne och Göteborg det naturliga och ekonomiskt sunda alternativet. Detta är absolut inget undertecknad förespråkar, men ska man, av någon outgrundlig anledning, ha två banor i Sverige måste väl rimligtvis samtliga alternativ genomlysas. Detta gäller ju även för Göteborg. Vi har hoppet kvar och kanske kan även denna sagan få ett lyckligt slut.

VI HAR INTE RÅD..

Även om jag inte läst det direkt i text har jag från flera håll och från flera personer uppmärksammats på ett nytt uttryck som blivit väldigt populärt i vissa galoppkretsar ”vi har inte råd med tre banor”. Uttrycket får blodtrycket att öka och ilskan att stiga… I nästan 20 år har vi haft tre galoppbanor som levt ganska så gott på medlen från ATG. Varför skulle vi nu plötsligt ha två banor. Några påstår att vi inte har råd. Det är klart vi har råd, det är bara att anpassa oss efter intäkterna. Har vi ledare som inte fattat att alla tävlingsdagar kostar massor av pengar. Men det är ju precis därför vi får resurserna från ATG. Vi lever till stor del i en ”bidragsliknande ekonomi” och det skulle vara positivt om vi kan öka övriga intäkter. MEN GLÖM INTE VARFÖR VI FÅR PENGARNA. DET ÄR FÖR ATT VI SKA TÄVLA OCH UTVECKLA SPORTEN PÅ TRE BANOR. SKULLE VI LÄGGA NER EN BANA KOMMER DE STATLIGA REPRESENTANTERNA I ATG´S STYRELSE INTE STILLATIGANDE ACCEPTERA DETTA.

REKORDRESULTAT FÖR ATG

2019 var ett extremt besvärligt år med förändringen av ATG från monopolföretag till konkurrensutsatt spelföretag, stora investeringar och förändringar av datasystem, uppbyggnad av ATG´s sportbok m.m. Svenskt Trav gjorde 2018 och 2019 en förlust på över 600 miljoner. Även SG gjorde ju ett extremt dåligt resultat 2019. Budgeten för 2020 var följaktligen väldigt tight. Sedan kom Corona med spelrekord för ATG varvid ATG´s rörelseresultat för 2020 ökar med 739 miljoner kronor, 49 % plus. Travsporten får sin utdelning fördubblad till nästan två miljarder från en miljard. För galoppsporten blir utdelningen 174 miljoner. Siffrorna från ATG´s pressutskick. Har galoppsporten någonsin varit i närheten av dessa nivåer?

Efter ATG´s rekordresultat så kom storlöpningspropositionerna för 2021. I vissa fall kraftiga sänkningar av de stora löpningarna och en signalerad ökning av prispengar för mellankategorin. Travsporten går en annan väg och höjer prispengarna med 50 miljoner. Att efter sänkningarna 2020 från 2019 nu sänka storlöpningarna ytterligare understryker att SG och Tävlingskommittén uppenbarligen inte förstår något överhuvudtaget. ÅTERSTÄLL PRISPENGARNA TILL MINST 2019 ÅRS NIVÅ OCH LÄGG ETT EXTRA PROGRAM FÖR BLACKTYPE OCH POTENTIELLA BLACKTYPELÖPNINGAR. Detta måste vara ett minimum att sätt i ljuset av de gigantiska resultatförbättringarna. Att inte låta ATG resultatet åtminstone delvis synas i prispengar måste vara tjänstefel.

ENKÄT FRÅN PROJEKTGRUPPEN

I veckan fick jag, som SFK medlem, en enkät från projektgruppen för Bara. Läser man bakom frågorna känns det som en ganska så sorglig läsning… Karaktären på frågorna är sådana att man kan dra en del slutsatser. En uppenbar frågeställning är om styrelsen nu vacklar i sitt beslut om tre banor. Det känns tyvärr att så kan vara fallet när man studerar frågorna.

  • Ett scenario är uppenbarligen att det inte byggs någon bana alls i Skåne. En av frågorna anknyter direkt till detta.
  • Ett annat scenario bygger på att det byggs en tävlingsbana ”senare”
  • Ett tredje scenario är att Bara skrotas och man söker en ny plats i Skåne. En tänkbar ”förlänga lidandet” process är att fullmäktige säger nej till Bara och ja till att leta ny plats. Deponifrågan kom som en räddande ängel. Man kommer att leta, och leta, och leta. Faran är uppenbar att tiden rinner iväg och galoppsporten i syd förtvinar tills man konstaterar att nu behöver vi inte leta längre. Det finns inget kvar!!
  • Byggande av träningsanläggning känns som det är ett prioriterat projekt. Om så är fallet förefaller det ologiskt. En tävlingsanläggning måste prioriteras. Utan tävlingsanläggning blir behovet av träningsanläggning säkert helt marginellt.

IT AIN´T OVER UNTIL THE FAT LADY SINGS

BG